ท่านอาจารย์วิบูลย์แห่งม.นเรศวร เขียนบล็อกไว้หลายบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยที่น่าสนใจมากคะ เป็นการช่วยกระตุกต่อมคิดได้เป็นอย่างดี ดิฉันได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเพื่อต่อยอดความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้หลายที่คะ