เมืองปากน้ำ

ประวัติความเป็นมา “จังหวัดสมุทรปราการ”

จังหวัดสมุทรปราการ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เมืองปากน้ำ” ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่าน ทางทะเลที่สำคัญในอดีต สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2123 สมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ มาจากคำว่า สมุทร แปลว่า ทะเล และปราการ ซึ่งหมายถึง กำแพง สมุทรปราการ จึงแปลว่า “กำแพงริมทะเล”

สมุทรปราการเป็นเมืองแห่งน้ำ เนื่องจากเป็นที่รวมของน้ำทะเล น้ำจากแม่น้ำ และน้ำจากลำคลองต่าง ๆ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา การปกครองแบ่งเป็น 5 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง

สำหรับการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว มะม่วง มะพร้าว การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเลี้ยงกุ้ง และการจัดไร่นาสวนผสม เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (1)

คุณศักดิ์ชัย
IP: xxx.11.74.211
เขียนเมื่อ 

รับทำป้าย, เขียนป้ายผ้า-โฟม, ซิลสกรีน, ตัดสติ๊กเกอร์

                สนใจติดต่อ **คุณศักดิ์ชัย  /  0-6788-0078

ที่อยู่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ