ดิฉันได้ขอไขข้อข้องใจของสมาชิก GotoKnow.org ท่านนี้ไว้ และคิดว่าท่านอื่นๆ ก็อาจจะยังมีข้อข้องใจในเรื่องการเก็บบันทึกในบล็อกเช่นกัน จึงขออนุญาตเจ้าของบล็อกเอา Comment ที่ดิฉันเขียนไว้ยกมาใส่ไว้ในบล็อกสำหรับ "คู่มือการใช้งาน GotoKnow.org" นี้นะคะ

ดิฉันเขียนอธิบายไว้ว่า ...

1) ในอนาคตอันใกล้ ระบบจะมีการ save archive ของบันทึกในบล็อกได้คะ

2) ไม่มีใครลบบันทึกในบล็อกได้คะ นอกจากตัวเจ้าของบล็อกเอง (แต่ถ้าบันทึกใดในบล็อกใด มีการละเมิดนโยบายการใช้บริการ GotoKnow.org ผู้ดูแลระบบจะสามารถลบบันทึกนั้นๆ หรือ ลบบล็อก ได้คะ)

3) ระบบมีการ Backup ไว้ทุกวันคะ

4) ถ้าเว็บนี้จะล่ม ก็คงเป็นเพราะการถูกสั่งปิดคะ แต่เนื่องจาก GotoKnow.org เป็นการให้บริการโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ และเจ้าของคือ สคส. ดังนัน โอกาสการถูกปิดก็คงน้อยนักคะ

ขอให้สบายใจได้คะ :) ...

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ