E - Learning

hell angle
E - Learning    e-Learning    เป็นคำที่กล่าถึงกันมากในวงการศึกษาในขณะนี้ทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศ หากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงไม่แน่ใจนักกับความความหมายที่แท้จริงของ e-Learning ว่า คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกับการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือการสอนบนเว็บ (WBI) อย่างไร ครอบคลุมความหมายอะไรบ้าง มีรูปแบบของการเรียนที่เหมาะสมอย่างไร การพัฒนาและการจัดการทำได้อย่างไร บทความนี้จึงเป็นความพยายามหนึ่งในการที่จะนำเสนอความหมายของ e-Learning ข้อได้เปรียบ ข้อพึงระวังของ e-Learning ระดับการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งระดับการนำไปใช้ พร้อมทั้งแนะนำตัวอย่างของการพัฒนา e-Learning สำหรับผู้สนใจทั่วไป และครูผู้สอนที่ต้องการ จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตน

ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้:

 • Bank of America Securities: eLearning คือการมาบรรจบกันของการเรียนและอินเทอร์เน็ต
 • Cornelia Weggen, WR Hambrecht & Co: eLearning [คือ] การส่งเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคทั้งมวล ซึ่งหมายรวมถึงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม วิทยุโทรทัศน์ ออดีโอ/วิดีโอเทป TV แบบโต้ตอบ และ CD-ROM
 • Elliott Masie, The Masie Center: eLearning คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อออกแบบ นำส่ง เลือก บริหารจัดการ และขยายขอบเขตของการเรียนออกไป
 • Arista Knowledge Systems: eLearning คือการใช้พลานุภาพของเครือข่ายเพื่อให้การเรียนเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่
 • ChulaOnline: ทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากผู้สอนสามารถที่จะเรียนเนื้อหาวิชา หลักสูตรต่างๆได้อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา
 • Thai2Learn: การศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ ซีดี รอม โดยมีระบบคอมพิวเตอร์รองรับ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนในการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • iKnow: ระบบที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ Electronic อาจเป็นได้ทั้ง offline, online, server-based, web-based หรือ เครื่องที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เครื่องวิทยุ - เทป - ซีดีรอม - TV - computer และแม้กระทั่งผ่านระบบดาวเทียม ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจว่า e-Learning หมายถึงการศึกษาระบบที่ใช้ Internet technology เป็นหลัก
 • Thailand Securities Institute (TSI): E เป็นอักษรย่อของคำว่า Electronics (อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเมื่อรวมกับคำว่า Learning ที่แปลว่า การเรียนรู้ ก็จะได้คำจำกัดความของ E-Learning คือ ระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอ ซีดีรอม ระบบดาวเทียม ระบบ LAN และ Internet
 • ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) หมายถึง การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (computer-based learning) การเรียนรู้บนเว็บ (web-based learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms) และความร่วมมือดิจิทั่ล (digital collaboration) เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อาทิ อินเทอร์เน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน์ (audio/video tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM)
 • อ.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (SriThai.com): E-Learning คือ การเรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World Wide Web ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตจำกัด ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมหรือแบบฝึกปฏิบัติต่างๆ แบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอยู่ใน WWW เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ อีกทั้งยังสนองตอบต่อศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • สำหรับในความคิดของข้าพเจ้า  e-Learning  คือ 
การเรียนรู้ในแบบต่างๆผ่านอุปกรณ์ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  Internet  หรือสัญญาณดาวเทียม   โดยเนื้อหาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนหรือเกี่ยวกับสารสนเทศที่เราสนใจ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีสิ่งดีๆให้อ่านทางนี้ค่ะ

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 49815, เขียน: 13 Sep 2006 @ 01:27 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 18:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับเพราะปัจจุบันนี้การเรียนการสอนแบบ             E-Learningได้เข้ามามีบทบาทกับนักศึกษามากขึ้นและทำให้เด็กที่เรียนพิเศษต่างจังหวัดสามารถได้เรียนเหมือนกับเด็กในกรุงเทพเรียนด้วย อย่างเช่น การเรียนพิเศษโดยใช้การเรียนการสอนแบบ                  E-Learning

เขียนเมื่อ 
อื่ม!ถูกต้องแล้วการเรียนการสอนมันต้องพึ่งพาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นหาความรู้เพื่อค้นคว้าความรู้นอกตำราเรียน  E-Learning เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตการเรียนอยู่แล้ว
เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยเขียนบทความเรื่อง  e-Learning  เชิญอ่านที่นี่ค่ะ