เมื่อวันก่อน เข้าไปเก็บเกี่ยวควมรู้ในบันทึกของอาจารย์วัลลา ตันตโยทัย อยู่เสมอๆ แต่ไม่ได้แสดงตน ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นขุมความรู้ให้ได้เรี่ยนรู้อยู่ตลอดเวลา บันทึกที่ได้เข้าไปเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุดคือ เยี่ยม รพ.ครบุรี (ตอนที่ 1) และเยี่ยม รพ.ครบุรี (ตอนที่ 2) .....ทำให้ได้ทบทวนความรู้ที่ได้จากอาจารย์สมเกียรติ ไปด้วย กิจกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของคลินิกสุขภาพเท้าโรงพยาบาลพุทธชินราชก็ยังดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ ทั้งในคลินิกรพ.พุทธชินราช และในชุมชน ในปีงบประมาณนี้ก็พยายามทำการตรวจประเมินเท้าให้ได้มากที่สุด ถ้าไม่ทันก็จัดทำโครงการต่อเนื่องไปในปีหน้า เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกของเราได้รับการตรวจประเมิน การดูแลสุขภาพเท้าก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนกันอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม งานของเราจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ขณะนี้ทีมงานเบาหวานของเราก็ดำเนินการต่างๆเพื่อพัฒนางานของเราตลอดเวลา เริ่มลงตรวจตาในชุมชน โดยทีมตรวจเท้าของเราก็แจมไปด้วยทุกครั้ง สนุกสนานค่ะได้ทำงานเป็นทีม ให้กำลังใจกันและกันเสมอ...ด้วยพลังและแรงใจจากผู้ร่วมงานทุกฝ่าย โดยเฉพาะหัวหน้า อาจารย์นพ.นิพัธ พี่โต้ง พี่ศรีที่คอยดูแลสนับสนุนน้องๆเสมอมา ตลอดเพื่อนร่วมงานทุกคน

      เมื่อ8กย.49 ได้ไปตรวจเท้าและตาที่ศสช.สมอแข อาจารย์นิพัธและพี่ๆ ท่าน สสอ.ทองพูล ก็ไปให้กำลังใจด้วย พวกเราทำงานกันไม่เหน็ดเหนื่อยเลย แม้ว่าวันนั้นจะกลับบ้านเวลาประมาณ 19.00น นำภาพกิจกรรมในวันนั้นมาฝากค่ะ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจตาและเท้า

คุณรัชดา(อ้อเล็ก)

คุณเปรมสุรีณ์ (อ้อใหญ่)

ดิฉัน (นู๋ ทับทิม)

พี่ศรี (มนภาดา)+น้องแมว กำลังตรวจตากัน

น้องหนิงทีมงานตรวจตาอีกคนหนึ่ง

นู๋ทิม บันทึก