กัลยาณมิตร

  ติดต่อ

  ส่งงานครั้งที่ 7  
กัลยาณมิตร ในที่นี้หมายถึง อาจาริยบุคคล ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ว่าจะเป็นทาง สมถะ หรือ วิปัสสนา ควรมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำชี้ทางผิดและทางถูกให้ เพราะอาจารย์ก็นับเป็นจำนวน ๑ ใน ๓ ที่โยคี บุคคลจะละเสียมิได้ คือ อุปนิสฺสย อยู่ในสำนักอาจารย์ผู้สามารถ อารกฺข รักษาอินทรียให้สมบูรณ์ อุปนิพทฺธ ผูกจิตไว้ในอารมณ์กัมมัฏฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของปิยนุช

หมายเลขบันทึก: 49810, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#การจัดการการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)