GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบำสุโขทัย

หนึ่งใน ระบำ 5 ยุค ของครูมนตรี ตราโมท

ระบำสุโขทัย เป็นหนึ่งในเพลงระบำโบราณคดี 5 สมัย ของ ครุมนตรี ตราโมท อันได้แก่ ระบำโบราณคดี มี ๕ ชุด คือ ๑. ระบำทวารวดี ๒. ระบำศรีวิชัย ๓. ระบำลพบุรี ๔. ระบำเชียงแสน ๕. ระบำสุโขทัย มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

ซึ่งวันนี้ ได้นำ ระบำสุโขทัย มาให้ได้ ชมกัน

 โน็ตว่าไปดังนี้
(ผมเป็นคนปี่ใน โน๊ตอาจจะแปลกๆ นิดนึงน่ะ เหอๆ ว่างๆจะอัดมาให้ฟัง ปี่ใน น่ะ)

 

 ท่อน 1
/- - - ซ/- - - ม/- ร - ท/- - ล ท/ล ท ร ซ/ล ซ ร ซ/- ล - ท/- - - -/
 /- - - ร/- ม - ซ/- ล ซ ม/- ร - ท/- -ล ท/ล ท ร ซ/ล ซ ร ร/- ท - ล/
 /- - - -/- - - ล/- - ซ ล /ท ร - ม/- - - ซ/ม ซ ล ท/- ร - ม /- ซ - ล/
 /- - - -/- - - ล/- - ซ ล /ซ ม ร ท/- - ร ท/ล ซ - ล/ท ล ท ร/- ม - ซ/

ท่อน 2
 /- - - -/- - - ล/- - - ฟ/- ม - ร/- - ซ ท/- - ม ร/- ม - /ร ม ซ ล/
 /- - - -/ซ ล ท ร/ม ร ซ ม/ร ท ร ล/ท ล ซ ม/- ร - ซ/- ซ - ล/ท ล ร ท/
/- - - -/- - - ล/- ท - ร /- ม - ท/- - ล ท/ล ซ - ม/- ซ - ซ/ล ท ซ ล/
/- - - -/- - - ล/- - ซ ล /ซ ม ร ท/- - ร ท/ล ซ - ล/ท ล ท ร/- ม - ซ/

เดี๋ยวเอามาต่อ ยังไม่จบ พร้อมไฟล์เพลง น่ะครับ อ้อ.. ทางใน น่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 49812
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 8
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (8)

ระบำสุโขทัย
เป็นระบำโบราณคดี ที่ได้สร้างขึ้นตามความรู้สึกจากแนวสำเนียงของถ้อยคำไทยในศิลาจารึก ประกอบด้วย
ลีลาท่าเยื้องกรายอันนิ่มนวลอ่อนช้อยของรูปภาพปูนปั้นหล่อในสมัยสุโขทัย  ได้แก่ พระพุทธรูปปางสำริต และรูปภาพปูนปั้นปางลีลา  รูปพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์และท่าทีของพระพรหมและพระอินทร์
ที่ตามเสด็จ การแสดงระบำสุโขทัย จะรำตามจังหวะดนตรีไม่มีเนื้อร้อง

นาฎยศัพท์ที่ใช้ประกอบการรำ
๑.  จีบหังสัสยะหัสต์ โดยการนำนิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้ายของนิ้วชี้
หักข้อนิ้วชี้ลงมา
นิ้วที่เหลือกรีดดึงออกไป
๒.  ท่าปางลีลา เป็นท่าออก โดยมือซ้ายจีบแบบหังสัสยะหัสต์ มือขวาแบส่งไปหลัง
หงายท้องแขนขึ้น เอียงศีรษะด้านซ้าย ก้าวเท้าขวามาข้างหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้า
๓.  ท่าดอกบัว คิดจากการเคารพบูชากราบไหว้ มือทำเป็นรูปดอกบัว
อยู่ระหว่างอกเป็นดอกบัวตูม ชูมือขึ้นแล้วค่อยๆบานปลายนิ้วออกเป็นบัวบาน
๔.  ท่าพระนารยณ์ แทนองค์พระนารายณ์ พระอิศวร ท่าจีบแบบหังสัสยะหัสต์
ตั้งวงกลางข้างลำตัว กระดกเท้าซ้าย
๕.  ท่ายูงฟ้อนหาง คิดจากท่านาฎศิลป์ แบมือ แขนทั้งสองตึงส่งหลัง หงายท้องแขนขึ้น
๖.  ท่าบัวชูฝัก คิดจากการขอพร อีกมือหนึ่งไว้ข้างสะโพก มือจีบคว่ำแล้วสอดมือขึ้น
เป็นท่าสอดสูงเหนือศีรษะ
๗.  ท่าชะนีร่ายไม้ คิดจากมนุษย์โลกต้องการดำรงชีวิต หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยหมุนเป็นวงกลมแทนการเวียน ว่าย ตาย เกิด
มือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งหงายท้องแขน ลำแขนตึง แบมือและชี้ปลายนิ้วลง มองมือสูง
  •    ดีใจด้วยนะครับ
  • เขียนบล๊อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะ
  • มีโน๊ตเพลงใหม่ๆ ก็นำมาลงได้เลยนะ
  • จะรออ่าน

 

Love Song รักดนตรี

ดิฉันนักศึกษาพยาบาลปี1 ต้องการทราบระบำศรีวิชัย  ชื่อประจำถ้ารำระบำศรีวิชัยด่วนมาก หาไม่เจอ ส่งรายงานวัน อังคารที่27 นี้  ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

วรรณเป็นนักศึกษาปี2 (มธร.) คิดเห็นว่า ถ้ามีการแสดงมาให้ดูด้วยจะช่วยในความเข้าใจมากขึ้นพร้อมกับอธิบายชุดการแสดงและลักษณะท่ารำนี้อย่างละเอียดจะดีมาก  นาฏยศัพท์ที่ใช้ประกอบท่ารำ ในเพลงระบำสุโขทัย ที่มี7ท่าควรมีภาพให้เห็นด้วยเพื่อความเข้าใจนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

โจ๊ก พี่คิดถึงนะ ฝากบอกไอปอ เอก อาจารย์ชอบด้วย ถ้ามีเวลา พี่จะไปหา

เออวันนั้นพี่ไป ร.รวิมุต ได้ยินอ.เล่าให้ฟังว่า โจ๊กไปซ้อมดนตรีที่ วิมุต หรอ อ.วิรัตน์ เป็นอ.สอนดนตรีพี่เอง

มีอะไร ก้อโทรมานะ 089-478-1548 แพรว

ผมเองก็มีความสนใจเครื่องดนตรีประเภทปี่มาก แต่อยู่นอกวงการดนตรีไทย การเรียนการสอนเลยขาดความต่อเนื่อง ในที่สุดก็ต้องเลิกไป

แต่ก็ได้พื้นฐานมาจากครูปี๊บ คงลายทอง เช่น การตัดลิ้นปี่ การตอดลิ้น และการระบายลม เป็นต้น สมัยเรียนอยุ่ที่ มธ.ครับ ไปเรียนทุกวันเสาร์เช้าที่บ้านครูฯ ทีวัดกัลยาณ์ฯ

คือ... ได้รำเพลงรระบำสุโขทัยแต่ไม่รู้ว่าอยากมั้ย

เพลงระบำสุโขทัย

---- ---ซํ ----มํ -รํ-ท --ลท ลทรํซ ลซรซ -ล-ท

---- ลทรํซํ ----มํ -ร-ทํ --ลท ลทรซ ลซรรํ -ท-ล

---- ---ล ----ซ ลทรม ---ซ มซลท -ร-ม -ซ-ล

---- ---ล --ซล ซมรทํ ---รํท ลซ-ล ซลทร -ม-ซ

ท่อน๒

---- ---ล ---ฟ -ม-ร -ม-ท -ม-ร -ม-ม รมซล

---- ซลทรํ -ม-ร -ท-ล ทลซม -ร-ซ ---ล ทลรํท

---- ---ล -ท-ร -มรท --ลํท ลซ-ม -ร-ซ ลท-ล

---- ---ล --ซล ซมรท --รํท ลซ-ล ซลทร -ม-ซ

ชั้นเดียว

-ทํ-- -ทํ-- รทลซ ทลรท -ทํ-- -ทํ-- รทลซ ทลรท

---- ซลทร -ม-ร -ท-ล ---- ทลซม -ร-ม -ซ-ล

ทลซม -ร-ซ ---ล ทลรท

-ร-ซ -ล-ท -มรท -ล-ซ

-ร-- -ร-- มรมซ -ล-ท -ร-- -ร-- มรมซ -ล-ท

-ม-ร (....) -ท-ล (....) -ซ-ม (....) -ซ-ล (....)

ทลซม -ร-ซ ---ล ทลรท

-ร-ซ -ล-ท -มรท -ลซ