วิเคราะห์ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21


ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ศตวรรษที่ 21

"สอนให้น้อย แต่เรียนรู้ให้เยอะ" เชียร์ให้คุณครู สลัดเนื้อหาออกบ้าง แล้วมาตั้งคำถามว่า เด็ก ๆ เรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอะไรบ้าง เชื่อเถอะค่ะว่า เนื้อหาที่สอนกันไป วันนี้ใช่ แต่พรุ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ เนื้อหาในปีที่แล้วที่ครูสอนอาจไม่ได้มีความหมายกับชีวิตของเด็กเลยในอนาคต (นอกจากที่ครูออกสอบ) เพราะฉะนั้น จึงต้องมาท้าทายให้ลูกศิษย์เราหาปลาให้เป็น ไม่ใช้แค่สอนวิธีการตกปลานะคะ วิธีการหาปลาเมื่อก่อนกับตอนนี้ หรืออนาคต ก็ไม่น่าจะใช้วิธีเดียวกัน ดังนั้น เด็ก ๆ เอ๋ย ครูจะให้เจ้าลองหาปลากันเอง ดู นะจ๊ะ

เข้าเรื่องค่ะ จากที่ลองไปสรุปดูว่า แล้วทักษะอะไร เป็นทักษะจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในอนาคต ศตวรรษที่ 21 นี้  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าได้ลองสรุปดูว่า ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง

ตารางสรุปการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

(Ministry of   Education Singapore, 2010), (ประภาภัทร นิยม, 2554) และ (วิจารณ์ พานิช, 2555)

ทักษะการรู้ดิจิตอล (Digital Literacy)

(Kay,   2011), ), (Ministry of Education Singapore, 2010), (ประภาภัทร   นิยม, 2554) และ (วิจารณ์ พานิช, 2555)

1. การอ่าน

2. การเขียน

3. การคำนวณ

1. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

(Information literacy)

2. การใช้สื่อ (Media Literacy)

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT   Literacy)

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

(Learning and Innovation Skills)

(Gardner, 2007),   (Trilling & Fadel, 2009), (Kay,   2011), (Ministry of Education Singapore, 2010), (ประภาภัทร นิยม,   2554) และ (วิจารณ์ พานิช, 2555)

ทักษะชีวิตและการทำงาน

(Life and   Career Skills)

(Gardner, 2007),   (Trilling & Fadel, 2009), (Kay,   2011), (Ministry of Education Singapore, 2010), (ประภาภัทร นิยม,   2554) และ (วิจารณ์ พานิช, 2555)

1. การคิดเชิงวิพากษ์   และการแก้ปัญหา (Critical thinking & Problem   solving)

2. การสังเกต การคิดวิเคราะห์   และการสังเคราะห์ (Observation, Analysis and Synthetic)

3.   การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

4.   การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

5. การสื่อสาร   (Communication)

6. การทำงานร่วมกันเป็นทีม   (Team Collaboration)

1. การยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว   (Flexibility & Adaptability)

2. การคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง (Initiative & Self-direction)

3. ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะ   (Social   and Emotional Competencies skills)

4. การรับรู้โลกกว้างและการข้ามวัฒนธรรม   (Global awareness & Cross-cultural interaction)

5. การเพิ่มผลผลิต (Productivity) 

6. คำนวณความเสี่ยง (Calculated   risks)

7.   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Strives for excellence)

8. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม(Responsibility & Accountability)

9. การรู้เคารพและจริยธรรม   (Respectful   & Ethical mind)

10.   เชื่อมั่นในตนเอง (Confident person)

11. ความเป็นผู้นำ   (Leadership)

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 498112เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2012 16:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 สิงหาคม 2012 17:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สมกับเป็นทักษะแห่งอนาคต==>ที่ใหม่ ทันสมัยจริงๆ ค่ะ และต้องปฏิบัติได้จริงนะคะ

ผลลัพธ์อยู่ที่เด็ก คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคาระห์ คิดสังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ อนาคตสดใส แน่นๆ

ขอบคุณบทความดีดีนี้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี