วันนี้ชาวยางหล่อวิทยาคารมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก สคส.  และประทับใจในสิ่งที่ได้รับ ซึ่งมีประโยชน์มากๆ  สำหรับพวกเรา  และจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ให้ได้นานที่สุด