การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์หลักอีกอย่างคือ ตั้งใจจะอ้างอิงเนื้อหาดี ๆ จากหนังสือเล่มนี้ในการเขียน blog ครั้งต่อ ๆ ไป เช่น ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่า Impact Factor และอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาก ๆ อีกหลายเรื่อง

         ผมมีหนังสือดีมาแนะนำครับ ชื่อ การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รายละเอียดเกี่ยวกับว่ารูปร่างหน้าตาหนังสือเป็นอย่างไร ใครเป็นบรรณาธิการ จัดพิมพ์เมื่อไร ราคาเท่าไร เนื้อหาหลักมีอะไรบ้าง และอื่น ๆ สามารถ <Click> ดูได้ครับ ในหนังสือเล่มนี้ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) เขียนคำนิยมย่อหน้าแรกไว้ดังนี้ครับ 

         “ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้ง 15 บท พร้อมทั้งคำปรารภ ด้วยความสุขใจว่าสังคมไทยจะได้มีคู่มือ การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฉบับที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นครั้งแรก”

         อยากฝากให้คุณวันเพ็ญและ/หรือคุณสุเพ็ญ (กล่าวคือทั้งผอ.ใหญ่และผอ.น้อยแห่งสำนักหอสมุด มน.) ช่วยพิจารณาจัดซื้อหนังสือเล่มนี้เข้าไว้ในห้องสมุด มน. และอยากให้นิสิตและคณาจารย์ไปยืมมาอ่านกันมาก ๆ ถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุดแทนผู้อ่านด้วยครับ

         ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์หลักอีกอย่างคือ ตั้งใจจะอ้างอิงเนื้อหาดี ๆ จากหนังสือเล่มนี้ในการเขียน blog ครั้งต่อ ๆ ไป เช่น ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่า Impact Factor และอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาก ๆ อีกหลายเรื่อง

          วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)