ครุภัณฑ์

การจัดซื้อครุภัณ์,49

เท่าที่ผมทำงานพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมสามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ทันตามปีงบประมาณและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี โดยราบรื่นเสมอมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครุภัณฑ์ความเห็น (0)