คุณโอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล) และพวกเราใน QAU ช่วยกันออกแบบ LOGO สำหรับ NUKM ก่อนนำไปใช้จริง อยากให้ทุกท่านช่วยกันติติง และให้ข้อเสนอแนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

        

         วิบูลย์ วัฒนาธร