ความเห็น 5107

LOGO NUKM

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เรียนคุณโอ (รัตน์ทวี) ถ้ามีเวลา ลองช่วยปรับ LOGO ดังกล่าว แล้วเอามาพิจารณาเลือกใช้กัน อยากให้สามารถนำไปใช้อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนธันวาคม 2548 ครับ