เรียน กรรมการวิจัย มน. (NURSC) ประชุมด่วน

         วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.48 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่ห้อง Mini  Conference ตึก CITCOMS ครับ เพื่อช่วยกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุง แบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550 (ร่าง) แบบประเมินที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุง เป็นดังนี้ครับ <Click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (3)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอเสนอข้อคิดเห็นข้ามมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ :) ดิฉันมี comment ในข้อที่ 16 คะ ที่ว่า "ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย (ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อครุภัณฑ์การวิจัยเพิ่มเติม)"

โครงการวิจัยมากมายที่เป็นการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นะคะ ข้อที่ 16 นี้ ดูเหมือนจะเป็นข้อจำกัดไม่ให้เกิด Creativity ในองค์กรนะคะ

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกลับมาอ่านไฟล์ต่อคะ คิดว่าข้ออื่นๆ ดีมากคะ ในฐานะนักวิจัย ดิฉันเห็นด้วยกับการประเมินนี้คะ แต่อย่างไรก็ตาม บางข้ออาจจะยังไม่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพัฒนาและนำไปใช้เพื่อชุมชนนะคะ เช่น GotoKnow.org เป็นต้นคะ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบประเมินที่ดีมากค่ะ เว้นแต่...คำชี้แจง ข้อ 2 ที่ว่า โปรดให้คะแนนทุกประเด็นการประเมิน โดยการทำเครื่องหมาย ถูก ลงในตาราง  แล้วจะรวมคะแนนยังไงค่ะ