การจัดระดับมาตรฐาน Journal online

อยากได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งความรู้ด้านนี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         ผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ไปศึกษาวางเกณฑ์เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทาง internet (Journal online) มาเสนอเป็นผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

         ผมมีความรู้น้อยมากครับในเรื่องนี้ จึงให้ความเห็นเบื้องต้นได้เพียงเท่านี้คือ < Click > อยากได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งความรู้ด้านนี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (3)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากคะ ดิฉันเองก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าจะทราบได้อย่างไรว่า Internet Journal ใด น่าเชื่อถือได้แค่ไหน และมหาวิทยาลัยจะคิด Load Unit อย่างไร

คงต้องร่วมกัน Brainstorm หาเกณฑ์คะ เพราะคงต้องดูกันหลายปัจจัย ส่วนตัวดิฉันเองคิดว่า ถ้าดิฉันจะเลือกตีพิมพ์งานวิจัยลงใน Internet Journal ก็จะเลือกดูที่ Editorial Board ว่าเป็นผู้ส่งคุณวุฒิในระดับใด น่าเชื่อถือเพียงใด

ขอบคุณคะที่อาจารย์ได้เปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

จันทวรรณ

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 
กมลรัตน์
IP: xxx.123.80.121
เขียนเมื่อ 

ดูนี่ค่ะ work มาก

 http://www.mijst.mju.ac.th/

http://www.mijst.mju.ac.th/