ความเห็น 3445

LOGO NUKM

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1. ผมไม่ค่อยมีหัวทางศิลป์ เท่าไร เหมือนมองพายุจากบนลงล่าง เลยเหมือนกับ พายุดูดการปฏิบัติลงสุ่ KM

2. คงต้องเปลี่ยนรูปพายุ แต่ Concept คง OK

3. ถ้าตัวอักษรพลิ้วแบบอาจารย์มาลินีว่า ต้องให้เหมือนลอยจากล่างขึ้นสุ่บน

4. ความรู้/กับลปรร. สลับข้างกันบ้างได้ไหม