JJ2012V7_11 การจัดการความรู้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM_HA_MD มศว องครักษ์

 บรรยากาศการเรียนรู้ ทีมงาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

ปัจจุบัน นำทีม โดย ท่านคณบดี คุณภาพ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 JJ มาร่วมสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ หลังจากมาช่วยพัฒนา ทีม Fa เมื่อหลายปีมาแล้ว

 เอกสารประกอบการเรียนรู้ (คลิก)

 ท่าน คณบดี ให้นำประเด็น การสื่อสารในองค์กรที่ดีมาร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น่าสนใจครับ

 เคล็ดวิชาจากการถอดบทเรียนประสบการณ์ ตรง คือ

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ อีกหลายๆประเด็นข้างบน ครับ

ท่านอาจารย์ หมอวู๊ดดี้ ประธาน อนุ กก จัดทำตัวบ่งชี้ ของ สกอ นำ JJ ไปชม ห้องยุทธศาสตร์ ของ คณะแพทยศาสตร์ ที่มีเป้าหมาย เกณฑ์ ต่างๆครอบคลุม คุณภาพ อย่างสมบูรณ์ ครับ

 

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศการเรียนรู้ KM ---> ทำให้สนุกสุขใจเหมือนถูกชวนไป MK ^^

เขียนเมื่อ 

ท่าน อาจารย์ หมอวุฒิชัย ท่าน จะให้มา ติดตาม ผลการนำ KM มาใช้พัฒนา เชื่อมรอยต่อ HA น่าสนใจครับ

เขียนเมื่อ 
  • รออ่านต่อครับ
  • คณะนี้อยู่หลังคณะมนุษย์ฯ
  • ตอนผมเรียนโทที่นี่ครับ
  • นิสิตที่นี่มีคุณภาพมากเลยครับ

ช่วง สุนทรียสนทนา สุดยอดมากครับ ท่านอาจารย์ JJ