ความเห็น 2672798

JJ2012V7_11 การจัดการความรู้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว

เขียนเมื่อ 

ท่าน อาจารย์ หมอวุฒิชัย ท่าน จะให้มา ติดตาม ผลการนำ KM มาใช้พัฒนา เชื่อมรอยต่อ HA น่าสนใจครับ