ความเห็น 2672796

JJ2012V7_11 การจัดการความรู้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศการเรียนรู้ KM ---> ทำให้สนุกสุขใจเหมือนถูกชวนไป MK ^^