แด่ชุมชน R2R

อด "โรแมนติก" ไม่ได้

ชุมชน R2R

ชุมชนที่มีเหล่านักวิจัย นักบริหารงานวิจัย ผู้สนับสนุนงานวิจัย และผู้ใช้งานวิจัยมารวมตัวกัน มีความผูกพัน มีปฏิบัติการทางวิชาการ และทางสังคมร่วมกัน ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นชุมชน ชุมชนหนึ่งได้เช่นกัน

จากบทนำ การปรับทัศนคติสู่การเรียนรู้ชุมชน ของหนังสือเล่มนี้

มีข้อความบางตอนที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นชุมชนมากขึ้น

ข้อความแรก

ชุมชน...ไม่ใช่อะไรที่เราจะไป “โรแมนติก” หรือไปโหยหาแต่ความสมานฉันท์ กลมเกลียว กลมกลืน และเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปหาขุดคุ้ยมองหาแต่ปัญหาความแตกแยกหรือความขัดแย้ง

ความจริงก็คือ

ชุมชนนั้นเป็น “ศักยภาพ” คือมีพลังแห่งความเป็นไปได้ที่จะก่อเกิดเป็นผลได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

 

เราอ่านแล้วสะดุด เราคงกำลังโรแมนติกกับชุมชน R2R อยู่ ต่อมาผู้เขียนอธิบายต่อว่า

ศักยภาพของชุมชนอยู่ที่การมีการจัดตั้งและการจัดการที่ดี มีกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนไม่นิ่งดูดายต่อความทุกข์ยากของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและสามารถรวมตัวกันต่อสู้หรือต่อรองแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างหรือปัจจัยต่างๆได้

และได้อธิบายย้ำถึงหลักสำคัญของโครงสร้างองค์กรชุมชนว่า

ความสัมพันธ์ในชุมชนหนึ่งๆ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและมีเหตุปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีทั้งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและความขัดแย้ง การมองชุมชนแบบโรแมนติกว่ามีแต่ความรักใคร่สามัคคีกันทำให้ละเลยต่อมิติของความแตกต่างขัดแย้งซึ่งอาจมีความความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานชุมชน

 

เราอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อทำความเข้าใจกับความเป็นชุมชน ซึ่งอาจนำมาใช้กับชุมชน R2R ได้ สิ่งทั้งหลายในบทความข้างต้นแม้เราจะรับรู้ว่ามันคือความจริงแต่ตัวเองก็ยังอดโรแมนติกต่อไปไม่ได้ ยังหวังต่อไปกับชุมชน R2R ของพวกเรา ก็ในเมื่อพวกเรามีพื้นจากความตั้งใจที่ดีคือพัฒนางานไม่ใช่เหรอ

ดังนั้น สิ่งที่ตัวเองต้องใส่ใจต่อจากนี้ไปคือ การฝึกฝนการจัดการที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องยากและท้าทายเรื่องหนึ่ง

 

ขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างสูง

อ.ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,

คณิศร เต็งรัง, ราตรี ปิ่นแก้ว, วรัญญา เพ็ชรคง จาก สวสส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน goygoodเริ่มต้นทดลองเขียน blogความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การฝึกฝนการจัดการที่ดี ===> ถึงจะเป็นเรื่องยาก ===> แต่ท้าทาย "ดีจัง" สู้ๆๆ ค่ะ

 

ขอบคุณบทความดีดีนี้นะคะ

เขียนเมื่อ 

เรียน Dr Somsri

เรียนคุณวิภาวดี kunrapee และ อ.รศ.ชยพร

ขอบคุณมากมากสำหรับมิตรภาพ

มีข้อความจากท่านอ.หมอประเวศ ที่ท่านได้พูดถึง "การจัดการ" ไว้ มาฝากครับ

เขียนเมื่อ 

มา Happy NY 2013 ครับ