สิ่งที่เรียน (what) :   การจัดสวนแก้ว

  วิธีเรียน (how) :  

อุปกรณ์ 

1. แก้วบรั่นดี

2. ทรายหยาบ

3. ทรายสี

4. ช้อนขนาดเล็ก

5. ไม้เสียลูกชิ้น

6. คัตเติ้ลบัต

          ข้าพเจ้าได้ฝึกจัดสวนแก้วจา่กรูปแบบง่ายๆก่อน โดยเริ่มจาก การทำลายเส้นตรง,การทำลายหยัก,การขึ้นรูปหยาบ และ การขึ้นรูปละเอียด ตามลำดับ

การทำลายเส้นตรง : เริ่มจากโรยทรายสีไว้ข้างนอกแล้วโรยทรายหยาบไว้ข้างใน(ขณะโรยทรายสีควรเอียงแก้วเล็กน้อยเพื่อให้ช้อนเข้าไปในแก้วได้มากที่สุด) ซึ่งการทำลายเป็นชั้นๆนั้นเกิดจากการเปลี่ยนสีทรายไปเรื่อยๆ

                        

การทำลายหยัก : ทำเหมือนลายเส้นตรงแต่ทำให้เป็นลอยหยักโดยใช้คัตเติ้ลบัตกดทรายสีให้เกิดร่องของลอยหยัก 

                               

การขึ้นรูปทั้งแบบหยาบและละเอียด : เราจะโรยทรายสีเป็นชั้นก่อนจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเขี่ยทรายจากข้างในแก้วให้ได้รูปตามต้องการ

                           

ผลการเรียน (outcome) : มีสมาธิดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำสวนแก้วไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ (reflection) : การฝึกสมาธิจากงานศิลปะเป็นวิธีที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง