หมออนามัย เรื่องความดันโลหิตสูง

หมออนามัย เรื่องความดันโลหิตสูง

นายอานนท์ ภาคมาลี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

 

เรื่องของโรคความดันโลหิตสูงหลายๆท่านที่มีความดันโลหิตสูงเกินคือ 140/90 ม.ม.ปรอท ถือว่าเป็นผู้มีโรคความดันโลหิตสูง ต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง และผู้ที่มีความดันโลหิตเกิน120/80 ม.ม.ปรอทไม่ว่าตัวล่างหรือตัวบนสูง ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่นการออกกำลังกาย การลดอาหารหรือพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร พวกไขมัน อาหารพวกโปรตีนสูง รสหวาน มัน เค็ม เผ็ด ชา กาแฟ ผัก ผลไม้บางชนิด (แล้วจะกินอะไร อดตายแน่ๆ) งดสูบบุหรี่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มต่างๆ ส่วนใหญ่จากการคัดกรองผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป พบว่าความดันโลหิตเกิน 120/80 ม.ม.ปรอท กระทรวงสาธารณสุข ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง มักจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง บางคนต้องฉีดยาอินซูลินช่วยเพื่อช่วยลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (ฉีดยาอินซูลินมากหรือเกินขนาดทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้) ประกอบการรับประทานยาเป็นประจำในการลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เนื่องจากภาวะร่างกายเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ทำงานช้าลงหรือเสื่อมสภาพทำให้การใช้ยารักษาโรคไม่ค่อยได้ผล บางท่านรับประทานยามาเป็นปีๆหรือมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น หมอหรือแพทย์ปรับยาในการรักษาให้หลายครั้งก็ไม่ดีขึ้น หมอหรือแพทย์บางท่านกล่าวหาเราว่าไม่รับประทานยาตามที่หมอหรือแพทย์สั่ง โดยไม่คิดถึงปัจจัยที่กล่าวมาหรือหาสาเหตุอื่นที่รักษาโรคไม่ค่อยได้ผล หรือได้ผลไม่ดี ทำให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาในการรักษาเป็นจำนวนมาก และผู้ป่วยบางท่านก็เลิกรับประทานยาและไม่ไปพบหมอหรือแพทย์ตามนัดอีก หรือเปลี่ยนหมอหรือแพทย์ในการรักษา บางท่านมียาเหลือเก็บไว้จำนวนมาก ต้องนำมาแลกไข่ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือสถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้านในทุกๆวันนี้ โรคความดันโลหิตสูง ที่เป็นกันทุกวันนี้ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงได้แก่ มีงานตามประเพณีคู่กับคนไทย เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ งานบุญต่างๆตลอดเกือบทั้งปี มีการเลี้ยงอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งสุรา เบียร์และเครื่องดื่มต่างๆ ทุกๆวันนี้บางท่านไม่เคยตรวจวัดความดันโลหิตกันเลย อ้างว่าไม่มีเวลา ทั้งๆที่ท่านมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอยดูแลใกล้บ้านท่าน ที่จะช่วยวัดความดันโลหิต และชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบเอว อ่านค่าดัชนีมวลกายภาวะความเสี่ยง โรคอ้วน เจาะเลือดตรวจโรคเบาหวานเป็นการคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ท่านไหนเสี่ยงแนะนำมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือสถานบริการสาธารณสุข และส่งต่อพบหมอหรือแพทย์ตามสิทธิในการรักษาพยาบาล ตามโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) บัตรประกันสังคมและบัตรอื่นๆ เมื่อพบหมอและแพทย์แล้วก็จะส่งตัวกลับมารับยาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทุกวันนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือสถานบริการสาธารณสุขมีทีมสหวิชาชีพและจิตอาสา ออกไปเยี่ยมบ้านท่านในรายที่มีภาวะเสี่ยงสูงโรคหลอดเลือดสมอง และป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แนะนำให้ความรู้แก่บุคคลในครอบครัวในการดูแลรักษาพยาบาล ประสานงานกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมออนามัย เรื่องความดันโลหิตสูงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับบทความครับ โรคความดันโลหิต ควรตรวจวัดความดันบ่อยๆ เพราะส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ กว่าจะรู้สึก ก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้ว