สาเหตุที่สนใจในธุรกิจนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านกื๊ฟช็อปขวัญเคยขายมา

บ้างแล้ว จึงรู้จักแหล่งรับสินค้าว่าต้องซื้อที่ไหน เป็นธุรกิจที่ทำ

กำไรได้มาก ถ้าเรารู้จักทำเลที่ตั้งดีๆสามารถที่จะขายของได้ และ

สินค้าสามารถเก็บรักษาง่าย  อยากที่จะทำให้เป็นธุรกิจใหม่ของครอบ

ครัว