นิเทศงาน

นิเทศ แปลว่า ชี้แจง หรือ แสดง
การนิเทศงาน ก็คือการชี้แจง การแสดง การทำงานที่เหมาะสม ที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับการนิเทศ
หลายท่านบอกว่า ผู้นิเทศไม่ควรไปจับผิด เพราะไม่ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี
ควรแนะนำในสิ่งที่เหมาะสม ควรกระทำ มากกว่า
ปัญหามีอยู่ว่า หากไม่รู้ว่าทำผิด แล้วจู่ๆ จะไปแนะนำอะไร เพื่ออะไร

การนิเทศ จึงต้องไปจับผิด หาข้อผิด หาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะได้ช่วยกันหาสาเหตุ และ ชี้แจง แสดง สิ่งที่ถูกต่อไปได้

[ ๑๙พ.ค. ๒๕๔๖,๑๐:๓๗:๓๐ ]