วีธีใช้ php4 สร้างเอกสาร xml โดยใช้ DOM

John

ต่อจากคราวคราวที่แล้วที่ได้กล่าวถึงเรื่อง การใช้ php4 จัดการเอกสาร xml โดยใช้ dom ตาม link นี้  http://gotoknow.org/blog/howtoprogram/49239 

คราวนี้จะพูดถึงวิธีการสร้างเอกสารโดยใช้ xml  จะมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องไม่มากนักได้แก่

 • new_xmldoc()  จะสร้าง instance ของเอกสาร xml ขึ้นมาทำให้เราสามารถใช้งานเอกสารได้ คำสั่งนี้ต้องเรียกใช้ก่อนทุกครั้งในตอนเริ่มต้น
 • add_root() จะสร้าง root ของเอกสาร xml ขึ้นมา
 • new_child() สร้าง element ลูกใน node ที่เราอ้างถึง
 • set_attribute() สร้าง attribute สำหรับ element ที่เราอ้างถึง

รายละเอียดให้ศึกษาจากตัวอย่าง ในตัวอย่างจะเป็นการดึงข้อมูลจาก MySQL แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้แสดงเป็น XML

ตัวอย่าง code

<?php  // create DomDocument object $doc = new_xmldoc("1.0");
// add root node
$root = $doc->add_root("collection");
  // query database for records 
$connection = mysql_connect("localhost", "us8749", "secret") or
die ("Unable to graphics/ccc.gifconnect!");
mysql_select_db("db633") or die ("Unable to select database!");
$query = "SELECT id, title, author, price FROM books";
$result = mysql_query($query) or
die ("Error in query: $query. " . mysql_error());
  // iterate through resultset 
while($row = mysql_fetch_object($result)) {
$record = $root->new_child("record", "");
$record->set_attribute("id", $row->id);
$record->new_child("title", $row->title);
$record->new_child("author", $row->author);
$record->new_child("price", $row->price);
}
   // close 
connection mysql_close($connection);
   // dump the tree as a string 
echo $doc->dumpmem();
?>
Ref: Vikram Vaswani;XML and PHP;New Riders Publishing;2002

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรม

คำสำคัญ (Tags)#php#xml#dom

หมายเลขบันทึก: 49318, เขียน: 10 Sep 2006 @ 15:43 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)