เรื่องของเสียง

เสียง เป็นคำรวมๆในภาษาไทย
เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษอธิบายได้ ๒ ลักษณะ คือSound กับ Noise
Sound เป็นเสียงที่เราได้ยินแล้วปกติ สบายใจดี
Noise เป็นเสียงที่รบกวนสมาธิ ก่อให้เกิดความไม่สบาย รำคาญใจ

เสียงที่ท่านพูดออกไป(Voice) เป็น Noise หรือเป็น Sound

[ ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๖,๑๑:๒๒:๓๗ ]