เวลาตีไข่ขาวให้ฟูมากมักยุบง่าย ให้ใช้มะนาว 1 ช้อนชา หรือครีมออฟทาร์ทาร์เล็กน้อย ตีผสมลงไป

ช้อนไม้หรือพายไม้ยาง หรือที่ตีไข่ด้วยมือ ชนิดมีรูปร่างเหมือนทัพพีที่ตีไข่ใช้คนเนยกับน้ำตาลจะฟื้นฟูเร็ว