สตูว์เนื้อจะมีรสชาติดีแบบอเมริกาใต้ ให้ฝานลูกพืชใส่ลงไปด้วย คั้นน้ำออกให้หมด แล้วใส่ลูกพีชที่คั้นน้ำออกแล้ว ลงในหม้อสตูว์ก่อนยกลงจากเตาประมาณ 5 นาที ส่วนน้ำลูกพีชที่คั้นออกมา ให้ใช้ราดหน้าไอศกรีม เพื่อรสอร่อย