เมื่อเทขนมลงพิมพ์แล้ว ให้ใช้ไม้พายคันหรือช้อนคน เพื่อไล่อากาศออก จะทำให้ขนมสุกไม่เป็นรูปพรุน