หัวหอมสดถ้าใช้ไม่หมด ให้ทาเนยด้านที่ตัด จะทำให้หัวหอมสดได้นานขึ้น