สวัสดีครับ ครูดี๋นะครับ ผมกำลัวทดลองทำบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม moodle ในตอนแรกนี้ทดลองการใช้โดยให้นักเรียนเข้ามาสอบผ่าระบบ internet  และเข้ามาโพสต์คำถามกัน ที่ทำไว้แล้วมี 2 วิชาครับ ท่านใดสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่ rsb.ac.th สมัครเป็นสมาชิก เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เท่าที่ผมใช้มามีประโยชน์มาก  นักเรียนเข้ามาใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการโพสต์ความรู้แลกเปลี่ยนกัน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต งานหลักตอนนนี้ผมใช้สำหรับสอบแก้ตัวของนักเรียน โดยข้อสอบจะเป็ระบบสุ่ม ไม่ต้องกลัวว่านักเรียนจะจำได้ หรือจำได้ก็ดีแล้วนี่ครับ ที่ผมทำไว้แล้วมีดังนี้ครับ
   1. สาระพื้นฐาน: รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเคมี มีแบบทดสอบแล้วดังนี้ครับ
             - สารชีวโมเลกุล
             - ปิโตรเคมี
             -  พอลิเมอร์
            -  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
            - โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
            -  ธาตุและสารประกอบ
    2. สาระเพิ่มเติม   วิชาเคมี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีแบบทดสอบครบแล้วครับ ดังนี้
           - ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
  
..วางแผนไว้ว่าจะใช้เต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2550 ครับ...ใครมีอะไรดีๆๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ