เมื่อล้างขวดเกลือพริกไทย ให้ใช้เครื่องเป่าผม  เป่าให้ขวดแห้งสนิทก่อน จึงจะเติมเกลือหรือพริกไทยป่นลงไป