- ถ้าชอบดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำชาให้เฉือนมะนาวตามลูก เป็นเสี้ยวแก้วละหนึ่งผล

-  ควรเก็บมะนาวไว้ในตู้เย็น จะทำให้มะนาวมีน้ำมากตลอดเวลา