- อาหารที่ปรุงรสไว้เล็กน้อย แล้วนำมาแช่แข็ง เมื่อเวลารับประทาน นำเอามาปรุงรสใหม่ หรือเติมให้มีรสเข้มขึ้น สามารถทำได้ จะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้น

- อาหารที่ทำสุกแล้ว เมื่อนำมาแช่แข็ง ทำให้อาหารคงรสชาติเดิม เช่น อาหารเหลือจากงานเลี้ยง หรืออาหารที่ทำรับประทาน ถ้าเหลือ สามารถนำมาเก็บไว้รับประทานในครัวต่อไปได้ เวลารับประทานนำมาอุ่นให้ร้อนรสชาติและความอร่อยเหมือนเดิม