การนำวิธีการการจัดการความรู้สู่การทำวิจัยสถาบัน(1)

การประเมินเพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระการคือหน่วยงานจะต้องนำวิจัยสถาบัน

               ปัจจุบันสถาบันทุกแห่งจะต้องถูกประเมินไม่ว่าจะเป็นประเมินภายในสถาบันหรือประเมินภายนอกสถาบันเช่น กพร. สมศ.หรืออื่น ๆ  สิ่งที่ช่วยคือหน่วยงานควรทำวิจัยสถาบัน เพราะเป็นเครื่องมือที่ได้รับการเชื่อถือเพราะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การรายงานตามหลักวิชาการ ซึ่งบางหน่วยงานนำมาจัดทำหรือบางหน่วยงานก็เป็นเพียงรายงาน   เพื่อเป็นการพัฒนางานการจัดทำรายงานให้มีมาตรฐานวิจัยสถาบัน  ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ลดภาระการจัดทำจัดทำข้อมูล  มีการจัดเก็บเป็นระบบขึ้น   ยังเป็นประโยชน์ในการขอตำแหน่งชำนาญการ/เชียวชาญ 

                การจัดการความรู้มาเกี่ยวข้องอย่างไร ?   หน่วยงานมหาวิทยาลัยจะมีการจัดเก็บคล้าย ๆ กัน   บางท่านจัดทำเป็นเพียงรายงาน บางท่านจัดทำเป็นวิจัยสถาบัน และวิจัยสถาบันมีหลากหลายตามภาระกิจ   ดังนี้จึงนำวิธีการจัดการความรู้มาใช้ดังนี้

  1. วางแผนการทำงานให้ชัดเจนหัวข้อเรื่องต้องสอดคล้องแผนกลยุทธ์ของคณะฯเพราะจะได้ประโยชน์ในการรายงาน
  2. รวบรวมผู้มีประสบการณ์และสำเร็จทั้งสถาบันเดียวกับต่างสถาบัน    
  3. เชิญผู้มีประสบการณ์มาร่วมกันเล่าวิธีการ อธิบายเพราะจากประสบการณ์จะดีกว่าการเชิญวิทยากรที่รู้ด้านการวิจัยอย่างเดียว ครั้งนี้จัดเตรียมผู้รู้จริงทำจริงและพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มงานคอยดูแล  
  4. การได้มาซึ่งเค้าโครงการวิจัยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเพราะท่านให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่พวกเราคิดได้ถึง
  5. การสร้างชุมชนจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะคณะหน่วยงานที่ทำงานลักษณะเดียวกันจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานกลางหรือสำนักงานประกันคุณภาพมาก

              การทำงานครั้งนี้ต้องใช้กำลังกายกำลังใจ รางวัล และเวลาไม่ควรให้นาน   การทำควรให้เริ่มเดือนนี้เพราะสิ้นปีงบประมาณและสิ้นสุดไม่เกินเดือนตุลาคม เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลตัดสินใจ

 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED_KKU.KM

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก: 49242, เขียน: 10 Sep 2006 @ 00:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ