ผมอยู่เขมร พอดีต่อเน็ตได้ เลยเอาเรื่อง ความปลอดภัยคนไข้มาเล่าให้ฟัง เพราะเคยไปฟังผู้เชี่ยวชาญ ตปท เขาพูดเรื่องนี้ไว้น่าสนใจ เมื่อคราวไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยของแผนงานนี้ที่จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก

เผื่อพวกเราจะช่วยกันทำ R2R เพิ่มความปลอดภัยในการดูแลคนไข้ ได้มากขึ้น เพราะขณะนี้กำลังตื่นตัวกันที่จะทำให้คนไข้ไม่ต้อง เกิดโรคแทรกซ้อน หรือได้รับอันตรายถึงชีวิตโดยไม่จำเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยชื่อ จิม รีซัน เป็นนักจิตวิทยาศึกษาเรื่องความปลอดภัยในภาคธุรกิจเอกชนให้ข้อมูลจากความพยายามในการป้องกันความผิดพลาดในธุรกิจ และกิจการอื่นๆ เช่นธุรกิจการบิน การดูแลความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าปรมาณู และสรุปว่ามีแนวโน้มทการแก้ปัญหาี่จะมองในเชิงระบบมากกว่ามองว่าเป็นปัญหาของปัจเจกด้านคน

พูดง่ายๆคือมองว่าต้องปรับปรุงระบบการทำงาน การบริหารจัดการ ไม่ใช่ไปโทษว่าเป็นเพราะคนไม่มีคุณภาพ

แต่เขาบอกว่าหลังจากทำงานในด้านนี้มานาน เขาคิดว่าคงต้องดูให้ได้สมดุลย์

เพราะบ่อยครั้งที่ความพยายามที่จะแก้ปัญหาเชิงระบบ ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

แปลว่ายังคงต้องแก้ปัญหาที่เรื่องพฤติกรรม และการทำงานของแต่ละคนอยู่ดี

โดยเฉพาะในระบบบริการทางการแพทย์ที่มักเป็นการให้บริการแบบตัวต่อตัว (ไม่เหมือนนักบินที่บริการผู้โดยสารทีเดียวทั้งลำ หรือบริการประเภทอื่นๆ)

ที่อเมริกามีตัวอย่างของการพยายามแก้ปัญหาเชิงระบบ ด้วยการออกกฏหมายตั้งหน่วยงานที่จะรับรายงานว่าด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการรักษษพยาบาล โดยกฏหมายจะระบุว่าข้อมูลของหน่วยงานนี้เป็นความลับ ห้ามไม่ให้ใครมาขอหรือเอาไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อการอ้างอิงทางกฏหมาย หรือเอาไปฟ้องร้อง

นี่ขนาดเป็นประเทศที่เชื่อในสิทธิ และการเข้าถึงข้อมูล เขายังออกกฏหมายห้ามการใช้ข้อมูลในบางลักษณะ เพราะคิดว่าน่าจะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดี

เขาเชื่อว่าถ้าไม่มีกฏหมายคุ้มครองผู้รายงาน จะไม่มีการรายงานกรณีผิดพลาด ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของผู้กระทำ (เป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจริง หรือไม่ก็เป็นเพราะทำงานหลายชั่งโมงติดต่อกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดกันมากในวงการแพทย์ แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว) หรือปัจจัยอื่นๆ

เมื่อไม่มีการรายงาน ก็จะไม่มีข้อมูลดีพอ และทำให้ไม่รู้ปัญหา หรือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

จะมารอให้ประชาชนหรือญาติมาฟ้องร้อง หรือมาขอให้ตรวจสอบก็อาจจะได้

แต่ก็จะรู้น้อยกว่าที่ควร

เพราะเรื่องแบบนี้ผู้มีความรู้จะรู้ดีกว่าว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดพลาดหรือไม่มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้

ที่บ้านเรา เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ยังพูดกันแบบง่ายๆว่าเป็นเรื่องของใครผิดใครถูก แต่ในหลายกรณีมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครผิดหรือใครถูก แม้จะเป็นเรื่องเศร้า แต่ก็เป็นเรื่องจริง

การแก้ปัญหาด้วยการหาคนผิด น่าจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการแก้ปัญหาด้วยการหาสาเหตุของความผิดพลาด และพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดอีก

ถ้าปัญหามาจากคนที่ไม่มีคุณภาพ การกำจัดคนที่ไม่มีคุณภาพก็คงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

แต่การแก้ปัญหาด้วยการกำจัดคนที่ไม่มีคุณภาพ เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายไปหรือเปล่า