รายการสายใย กศน. 18, 25 มิ.ย., 2, 9, 16 ก.ค.55

18 มิ.ย.55 เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ คู่เครือข่าย สไตล์ กศน.อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย”, 25 มิ.ย.55 เรื่อง “โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และกิจกรรมการสอนคนพิการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี”, 2 ก.ค.55 เรื่อง “การเมืองสีขาว”, 9 ก.ค.55 เรื่อง “วิถีข้าว วิถีชุมชน สร้างคนวังเจ้า”, 16 ก.ค.55 เรื่อง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร”


รายการสายใย กศน.  วันที่   16  กรกฎาคม  2555

 

         เรื่อง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - ขวัญกมล  แก้วคง  หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
         - นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์  นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

 

         ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศมี 16 แห่ง  สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ( รับผิดชอบพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี นนทบุรี กรุงเทพฝั่งธนบุรี  เปิดบริการทุกวัน หยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์ ) มีคำขวัญว่า “กิจกรรมเด่น เน้นปฏิบัติจริง ทุกสิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ รักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน” เพราะพื้นที่ศูนย์ฯอยู่ติดป่าชายเลน ( จ.สมุทรสาครมีป่าชายเลนมาก ) จึงส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในศูนย์ฯ
         กิจกรรมเด่นอื่น ๆ เช่น
         - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 7R  เป็นกิจกรรมค่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยใช้หลักของ 7R ซึ่งมีดังนี้ 

 

           1. Reject การรู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่าเป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม
           2. Reuse การรู้จักหมุนเวียนนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
           3. Reduce การรู้จักลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าที่จำเป็น
           4. Repair การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
           5. Recycle การรู้จักหมุนเวียนนำสิ่งของที่ทิ้งแล้วหรือเศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่และสามารถนำไปใช้ได้
           6. Rethink การคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน การรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนจะไม่เกิดผลหากทุกคนที่ได้รับฟังข้อมูลไม่ตระหนักว่าตนเองต้องเปลี่ยนแปลง
           7. Return การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้

 

           - ฐานการเรียนรู้เปิดโลกธรณีและสวนไดโนเสาร์  เป็นนิทรรศการถาวร
           - กิจกรรมการประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน ( ว่าวสมานฉันท์ : ว่าวปิรามิดฐานสามเหลี่ยม )  ใช้หลอดดูดน้ำทำโครง
           - กิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ
           ฯลฯ

 

         บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทย์ฯสมุทรสาคร 

         1. จัดกิจกรรมค่าย
         2. จัดนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งมีรถนิทรรศการ 2 คัน ( รถดาราศาสตร์เครื่อนที่ มีท้องฟ้าจำลองและภาพยนตร์ 3 มิติ เข้าชมได้ครั้งละ 30-40 คน รอบละประมาณ 20 นาที และมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ  กับรถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ )
         3. การบริการวิชาการ  บริการทั้งเด็ก ครู และประชาชนทั่วไป  เช่นอบรมเรื่องการสอนแบบโครงงาน ( ส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน, การสร้างสื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย )

 

         4. กิจกรรมการศึกษา  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ บทความต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์  ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน

 

         วันที่ 15-19 สิงหาคม 2555  จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทย์ฯอื่น ๆ ก็จัดเช่นกัน )
         โดย 15-17 ส.ค. จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กในระบบโรงเรียน  วันที่ 15 เป็นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คัดเลือกผู้ชนะที่ 1 ไปแข่งขันที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ, เปิดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ฐาน ให้เรียนรู้ตามอัธยาศัย, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ , 7 R
         วันที่ 17 ส.ค. แข่งขันการประดิษฐ์เครื่องร่อนจากหลอดกาแฟ, แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกลกับประเภทแม่นยำระยะทาง 80 เมตร
         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 ส.ค. เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป   เช้าวันที่ 18 สักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักศึกษา กศน. สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เปิดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ชม
         วันที่ 19 กิจกรรม Open house สำหรับนักศึกษา กศน.

 

         ดูรายละเอียดที่ http://www.scissk.net  หรือโทรศัพท์ 034-452122  การติดต่อค่ายต้องติดต่อล่วงหน้าหลายเดือนเพราะเต็ม

 

         ศูนย์วิทย์ฯสมุทรสาครเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดงาน “สมุทรสาครเอ็กซ์โป 2012” ในวันที่ 30 สิงหาคมถึง 9 กันยายน  ( จัดทุกปี )  ศูนย์วิทย์ฯเน้นดาราศาสตร์  เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์  เชิญเครือข่ายไปร่วมด้วย เช่นการทำกล้องดูดาวด้วยท่อ PVC


 

 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่   9  กรกฎาคม  2555

 

         เรื่อง “วิถีข้าว วิถีชุมชน สร้างคนวังเจ้า”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล  ผอ.กศน.อ.วังเจ้า จ.ตาก 
         - นายธนะพล  คุ้มผล  ผู้ช่วยกำนัน ตำบลเชียงทอง
         - นายนิยม  หล่าพรม  สมาชิก อบต.นาโบสถ์

 

         อาชีพหลักของคนวังเจ้าคือการเกษตร  ปลูกพืชมากกว่าเลี้ยงสัตว์ ( พืชไร่ กับพืชสวน )  ใช้สารเคมีเยอะ มีปัญหากับสุขภาพชุมชน   ปลูกข้าวทุกหมู่บ้าน  กศน.อ.วังเจ้าจึงใช้ข้าวเป็นประเด็นหลัก ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก  ร่วมกันทำข้าวให้เป็นยา  เลือกใช้ข้าวพันธุ์ไร้ซ์เบอร์รี่ ซี่งมีสารที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ต้านการเกิดโรคมะเร็ง มีปริมาณน้ำตาลต่ำ ป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน   พัฒนาการปลูกเข้าสู่ระบบอินทรีย์ คือเลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี  ใช้มูลวัวมูลควาย เพื่อให้วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเมื่อ 40 ปีก่อน กลับคืนมา  ( คัดเลือกผู้สูงอายุในอำเภอ 100 คน มาตรวจสุขภาพ และให้ทานข้าวนี้ 1 สัปดาห์ จากนั้นตรวจสุขภาพใหม่เพื่อดูความแตกต่าง )   เริ่มแรกใช้ปุ๋ยมูลไก่หมัก 140 ก.ก./ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน  และเติมมูลวัวมูลควายทุกรอบการทำนา สภาพดินจะกลับมาสมบูรณ์ใน 3 รอบการทำนา

 

         ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 198 ราย ทดลองปลูกเพียงคนละ 1-2 ไร่ก่อน ( รวม 290 ไร่ )  เมื่อรู้ว่าดีแล้วจึงให้เพิ่มพื้นที่ปลูก  บริโภคครึ่งหนึ่งขายครึ่งหนึ่ง  ในปีแรกศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวรับซื้อตันละสองหมื่นบาท ( ถ้าเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตันละ 6,000 บาท )  ปีต่อไปเมื่องดหรือลดสารเคมีลงอีก ความเป็นอินทรีย์จะมากขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์จะรับซื้อราคาแพงขึ้นปีละ 5,000 บาท/ตัน  จนเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะราคาตันละสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาท

 

         ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ จะมีอายุจากวันโยนกล้าถึงวันเก็บเกี่ยว 130 วัน  ต้นสูง 90-120 ซม.  พันธุ์ข้าว 10 ก.ก. จะเพาะกล้าในถาดหลุมรูเล็กได้ 230 ถาด  1 ไร่ใช้ 60 ถาด  ตกไร่ละเพียงประมาณ 3 ก.ก. จึงลดต้นทุนการผลิตลง

 

         การปลูกข้าวแบบอินทรีย์โดยการทำนาโยนนี้ เพิ่งเริ่มทำเวทีประชาคมเมื่อเดือน พ.ค.55  จากนั้น สอนการหยอดกล้าลงในถาดหลุม  ( ลดเวลาถอนกล้า เวลาดำนา  ไม่ปวดหลัง กล้าไม่บอบช้ำ )

 

         ในอนาคตจะส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์กับพืชไร่พืชสวนอื่น ๆ เช่น อ้อย ลำไย มะนาว ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ  และจะเปิดหลักสูตร ปวช.กศน.สาขาเกษตรกรรม ( เกษตรอินทรีย์ )

 

         ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่นี้ จะจำหน่ายราคาแพงเพราะผลิตยากและมีสารอาหารที่เป็นยา  แพ็กเก็ตแบบสูญญากาศ ( เครื่องแพ็กตัวละสองหมื่นกว่าบาท ) ถุงละ 1 ก.ก. ราคา 60-80 บาท (ข้าวกล้องพันธุ์อื่น ก.ก.ละ 45-48 บาท )  1 ก.ก. คนหนึ่งทานได้ประมาณ 6 มื้อ ตกมื้อละ 10 บาท   ผลผลิต 200-700 ก.ก./ไร่ ( ที่วังเจ้า จะได้ 500 ก.ก./ไร่  ถึงแม้จะน้อยกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ได้ผลผลิต 1,000 ก.ก./ไร่  แต่ราคาดีกว่าโดยจะขายข้าวเปลือกได้ ก.ก.ละ 20 บาท   ปลูกได้ตลอดปีถ้ามีน้ำ ที่ดีที่สุดคือเริ่มเพาะกล้า 1 ก.ค. โยนกล้าวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ

 

         นอกจากจะทำให้วิถีข้าว วิถีชุมชน กลับคืนมาแล้ว  กศน.อ.วังเจ้า จะสร้างคนวังเจ้า ให้เป็นคน ก. ศ. น.
         - ก. คือ การเรียนรู้  บุคคลแห่งการเรียนรู้  ชุมชนแห่งการเรียนรู้
         - ศ. คือ การศึกษา  รักการศึกษา ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดชีวิต
         - น. คือ เป็นผู้นำ  กล้าคิดกล้าทำ

 


         จ.ตาก เป็นประตูแห่งอาเซียนที่เข้ามาจากพม่าต้องผ่านวังเจ้า  จึงต้องเตรียมคนวังเจ้าให้รู้ภาษาอาเซียนคือภาษาอังกฤษ  โดย กศน.อ.วังเจ้าคิดค้นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชน ให้ครูในโรงเรียนของ อ.วังเจ้าที่จบเอกภาษาอังกฤษ 13 คน มาร่วมกับ กศน.เป็นวิทยากรสอน  ( ปัจจุบันชาวพม่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทย )  ทำแบบเรียนขึ้นมา เรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ และจัดทำเป็น VCD ให้ไปฝึกที่บ้านได้ด้วย   มั่นใจว่า 1 ปีผ่านไป ภาษาอังกฤษของคนวังเจ้าจะดีขึ้น

 

         วันที่ 30 กค.- 1 ส.ค.55 จ.ตากจะมีงานมหกรรมแสดงกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จ.ตาก


 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  2   กรกฎาคม  2555

 

         เรื่อง “การเมืองสีขาว”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี 
         - นายวันดี จอดนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

 

         การเมืองสีขาวคือ การเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทุจริตคอรัปชั่นโกงกิน การเลือกตั้งทุกระดับบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง   ปัจจุบันการเมืองเป็นสีดำหรือสีกระดำกระด่าง ( สีเทา )   ต้องรณรงค์ให้การเมืองสีขาวอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ บ้านเมืองจะได้สะอาด    ได้รับความร่วมจาก 4 หน่วยงานคือ สพฐ. กกต. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ กศน.

 

         การซื้อสิทธิขายเสียงคือที่มาของการคอรัปชั่น เพราะต้องถอนทุน   นักการเมืองทำโครงการต่าง ๆ กินค่าคอมมิชชั่น รัฐบาลต้องกู้เงิน ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่ม   ถ้าไม่ทำให้การเมืองเป็นสีขาว หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น ประเทศย่ำอยู่กับที่    ต้องเปลี่ยนจาก “เงินไม่มากาไม่เป็น” เป็น “เงินไม่สนเลือกคนดี”  ไม่เลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ซื้อเสียง   ( ที่ จ.ปทุมธานี การซื้อสิทธิขายเสียงลดลง   นักเรียนเกลียดการซื้อสิทธิขายเสียง-การทุจริตคอรัปชั่น )

 

         พี่น้องประชาชนและพี่น้อง กศน. ต้องช่วยกันเผยแพร่ ช่วยกันปฏิบัติการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  ถ้าพบการทุจริตให้แจ้งตู้ ปณ.1102 กรุงเทพฯ และ Call centre สายตรงวุฒิสภา 1102  หรือแจ้ง กกต. แจ้งตำรวจ ปปช. DSI
         ทีมงานจะไปไปเผยแพร่เรื่องการเมืองสีขาวในจังหวัดต่าง ๆ ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์  ไปได้ประมาณ 20 จังหวัดแล้ว  มีเป้าหมายจะไปทั่วประเทศ  ในรูปของการบรรยายโดยทีมวิทยากร ให้ลูกหลานเยาวชนนักเรียน ประชาชน ได้ซึมซับ  มีการตั้งคำถามกันระหว่างวิทยากรกับผู้รับฟัง  โดยวันศุกร์จะไปที่กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย  วันเสาร์กลุ่มองค์กรท้องถิ่นคือ อบต. เทศบาล อบจ.  วันอาทิตย์กลุ่ม นศ.กศน.   นักศึกษา กศน. ต้องนำอุดมการณ์ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ

 

         มีการจัดทำเว็บไซต์เรื่องการเมืองสีขาว ที่ http://paiboon.org

 

         การเมืองสีขาวจะเป็นไปได้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขณะนี้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการเมืองสีขาวมาก
         นักเรียนระดับ ม.ปลาย ยังเป็นกลุ่มพลังบริสุทธิ์อยู่ จะออกไปเลือกตั้ง  จึงรณรงค์กับกลุ่มนี้ก่อนที่จะถูกครอบงำ    ถ้าการเมืองสีขาว จะได้ ส.ส. ส.ว. รัฐบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล อบจ. สีขาว
         นักเรียนสนใจการเมืองไม่แพ้ผู้ใหญ่  การรณรงค์ช่วยทำให้นักเรียนเกลียดการทุจริตคอรัปชั่นเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคือไม่ชอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  พร้อมที่จะเป็นการเมืองสีขาว ซึ่งจะล้างไล่การเมืองสีดำให้หมดไปในอนาคต

 

         การรับเงินแล้วไม่เลือกเขา พระท่านบอกว่าไม่บาป เพราะเขาซื้อเสียงด้วยเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่แรก การไม่เลือกเขาเป็นการไม่ส่งเสริมคนชั่ว จึงไม่บาป
         ทุกคนมั่นใจว่าการเมืองสีขาวจะเกิดขึ้นแน่นอนในประมาณ 10 กว่าปีนี้  ถ้าสื่อมวลชนช่วยก็จะเร็วขึ้น  และจะทำให้บ้านเมืองเราอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะมีความพร้อมพื้นฐานอื่น ๆ อยู่

 

         การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จะเบื่อการเมืองไม่ได้ ต้องไปเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมคนดี  ถ้าไปเลือกตั้งคนดีกันมาก ๆ การซื้อเสียงจะไม่ได้ผล  ถ้าประชาชนเบื่อ จะทำให้ “การเมืองจัดตั้ง” ชนะการเมืองสีขาว

 

         ถ้ารวมกันได้ 100-200 คน ให้ประสานทีมวิทยากรไปบรรยาย ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

 

         “พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตคอรัปชั่น สกัดกั้นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้วยการเมืองสีขาว”

 

         การเมืองจะขาวหรือดำ อยู่ที่ผู้เลือกตั้ง


 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  25   มิถุนายน  2555

 

         เรื่อง “โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และกิจกรรมการสอนคนพิการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน

         วิทยากร คือ
         - นิ่มนวล  คำปลื้ม  ผอ.กศน.อ.จอมบึง  สำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี
         - ธนิศร  พิณทอง  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         - นายชัยวัฒน์  ทองจีน  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจอมบึง
         - วารุณี  จันทร์โตศรี  ครูสอนคนพิการ
         - ประไพ  ฮ้อจงเจริญ  นักศึกษาวิชาชีพนวดแผนไทย


         จังหวัดราชบุรีมีผู้สูงอายุมาก  สามหน่วยงานคือ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง กศน.อำเภอจอมบึง และ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 100 ชั่วโมงขึ้น ( ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ยังไม่จบ )  มีผู้เรียน 20 คน เป็น อสม.ทั้งหมด
         ถ้าเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระที่กำลังได้รับความนิยมมาก โดยอาจทำที่บ้านหรือรวมเป็นกลุ่ม   ในส่วนของ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เรียนสามารถนำการผ่านหลักสูตรนี้ไปประกอบการขอใบประกอบโรคศิลป์ และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี   สำหรับสาธารณสุข ถ้าผ่านหลักสูตร 372 ชั่วโมง จะบรรจุเป็นแพทย์แผนไทยประจำ รพ.สต. ( ค่าจ้างเดือนละ 5,800 บาท สามารถออกใบเสร็จการนวดแผนไทยได้ ชั่วโมงละ 100 บาท  แต่ละแห่งบรรจุได้มากกว่า 1 คน )   ดังนั้น เมื่อจบหลักสูตร 100 ชั่วโมง จึงมีโครงการจะต่อยอดต่อไปเพื่อให้ครบ 372 ชั่วโมง

         เนื้อหาในการเรียนหลักสูตร 100 ชั่วโมงนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน
         ส่วนที่ 1  การเรียนรู้ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ
                       - ร่างกายมนุษย์
                       - การนวดกดจุดบนใบหน้า ที่สะท้อนไปยังอวัยวะต่าง ๆ
                       - การนวดผ่อนคลาย แก้อาการปวดศีรษะ ปวดคอ  ลดเซลลูไลท์ ( ละลายไขมัน )  รักษาโรค เช่นนิ้วล็อค
         ส่วนที่ 2  ช่องทางอาชีพ
                       - การเขียนโครงการอาชีพเพื่อรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ


         โครงการด้านการพัฒนาอาชีพต่อไปของ กศน.อ.จอมบึง คือจะพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ปุ๋ยชีวภาพ เพาะเห็ด  เพราะ อ.จอมบึง เป็นสังคมเกษตร


        

         และเนื่องจากชุมชนจอมบึงมีคนพิการมาก ( สำรวจได้เกือบ 500 คน ส่วนใหญ่อายุมากแล้ว )  กศน.อ.จอมบึงจึงจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว  ภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 25 คน ( พิการทางสมอง 5 คน  พิการทางร่ายกาย 20 คน )  ครูคนเดียว ไปสอนถึงบ้าน ระยะทางประมาณ 20 กม. ได้ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์เดือนละ 1,000 บาท   ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้เข้าหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือก่อนเข้าหลักสูตรระดับประถม  และสอนการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นฝึกคนแขนขาดให้สวมเสื้อเองได้ ซึ่งฝึกค่อนข้างยาก แม้แต่การจับปากกาขีดเส้น   ต้องร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ดูแลที่บ้าน
         ถ้าพิการทางด้านสมอง สติปัญญา จะมีปัญหาอุปสรรค ต้องสอนซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ต้องดึงให้เขาสนใจการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
         คนพิการที่ไม่ได้เรียนกับครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอจะจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ เช่นส่งหนังสือไปให้อ่าน  และต่อไปจะฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เช่นจักสาน
         ครั้งแรกครูผู้สอนคิดว่าจะได้มาเป็นครูสอนอยู่ที่เดียว ไม่ได้ไปสอนภายนอก  แต่เมื่อต้องไปสอนถึงบ้าน ระยะแรกก็รู้สึกเหนื่อย แต่ตอนนี้รู้สึกสนุกกับการสอน

 

         ในภาคเรียนหน้า จะพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เพราะหลักสูตรรวมของ กศน.ค่อนข้างยาก  ต้องคุยกัน เช่นเรื่องการสอบปลายภาคระดับประถมสำหรับคนพิการต้องแยกต่างหากได้

 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.   วันที่  18  มิถุนายน   2555

 

          เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ คู่เครือข่าย สไตล์ กศน.อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย”

 

 

         ดำเนินรายการโดย นายคุปต์  มะรินทร์
         วิทยากร คือ
         - นายสำราญ  ใจดา  ผอ.กศน.อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
         - นายสมชาย นาโตนด  ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
         - นายธนพร  อินดี  ครูอาสาสมัคร กศน.อ.บ้านด่านลานหอย
         - นายสิงห์  วุฒิชมภู  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย

 

 

         เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย กศน.มีมาก  กศน.ทำเองไม่ทันการ ต้องใช้เวลาหลายสิปปี  กศน.อ.บ้านดานลานหอยจึงอาศัยความร่วมมือกับเครือข่าย  โดย กศน.อ.บ้านดานลานหอยจัดการศึกษาเอง 40 %  และให้เครือข่ายจัดการศึกษา 60 %  เช่น
         - การจัดองค์ความรู้ที่บ้านวังหาด  (แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด )
         - ภาคีเครือข่าย ( ชุมชน ) จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ( เรื่องเล่าขานตำนานท้องถิ่นตำบลตลิ่งชัน )
         - จัดกระบวนการเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน

 

 

         หลักการคือ สร้างองค์ความรู้โดยชุมชน  โดยร่วมมือกับ ม.รามคำแหง สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่  สรุปเป็นรูปเล่มไว้ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้  และทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา  นักศึกษา กศน.ต้องไปเรียนรู้จากชุมชน   เน้นให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาวัตถุโบราณประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#รายการสายใจ กศน.

หมายเลขบันทึก: 491659, เขียน: 19 Jun 2012 @ 11:19 (), แก้ไข: 05 Sep 2012 @ 09:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

       ประธานกลุ่ม คือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งโดยได้รับรับรอง การสนับสนุนจากสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นลักษณะในรูปของประธานกลุ่มเหมือนกันค่ะ

กลุ่มอะไร ใช่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล หรือเปล่า เขาเลือกประธานกองทุนฯระดับตำบลกันแล้วหรือครับ Blank

 

ปัญหารายชื่อตกมีไม่กี่คนค่ะและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ดีครับ Blank  บางอำเภอบางจังหวัดมีปัญหามาก กศน.ถูกตำหนิเละเลย