กฎหมายที่นักธุรกิจควรรู้

หากจะเป็นนักธุรกิจควรจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง

1. กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ 2. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและลูกจ้าง 3. กฎหมายภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อันประกอบด้วย รอบระยะเวลาบัญชี,กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี,เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ และอัตราภาษี เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework

คำสำคัญ (Tags)#homework

หมายเลขบันทึก: 49066, เขียน: 08 Sep 2006 @ 16:24 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 19:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)