เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาใน gotoknow  เป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และได้มีโอกาสสร้าง blog  เป็นของตนเอง

     ขอฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่ของชาว gotoknow ด้วยครับ