เพิ่งจะมีโอกาสเข้ามาใน gotoknow เป็นครั้งแรกและได้มีโอกาสเข้ามาสร้าง blog เป็นของตัวเอง  ขอขอบคุณ gotoknow  ด้วยใจจริง

ที่ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กับพี่น้องชาว gotoknow