มีเวลาได้คุยกับชาวนาลพบุรี เลยได้รับทราบความในใจของเขาว่าเขาไม่ชอบใจเลยที่ชาวเมืองหรือนักบริหารหลายท่านไปเปรียบเขาว่าเป็นรากหญ้า เขาภูมิใจว่าเขาเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นรากแก้วมากกว่า  รากหญ้ามีแต่ถูกเหยียบย่ำ

     เรื่องแบบนี้อาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของพวกเราแต่รู้หรือไม่ว่ามันทำร้ายจิตใจของผู้ที่ถูกเรียก  หลายคนชอบพูดไทยปนอังกฤษหรือพูดคำไทยที่แปลจากฝรั่ง เช่น รากหญ้าที่แปลมาจากคำว่าgrassroot  ซึ่งมักหมายถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและเป็นเป้าหมายอันดับแรกของการพัฒนาโดยไม่ทันได้นึกว่าไม่มีใครอยากถูกจัดอันดับให้ต่ำต้อยขนาดนั้น

     ในฐานะที่เป็นนักส่งเสริมซึ่งต้องทำงานกับชาวบ้านจึงอยากจะเสนอว่าเราต้องเรียนรู้จิตวิทยาในการใช้ภาษาพูด น้ำเสียง และท่าที  ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และเวลา  อย่าคิดว่าเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ