ร่วมแสดงความยินดีกับหัวกน้ากลุ่มอารักขาพืชเกษตรรุ่น16

กรมส่งเสริมการเกษตร/สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ/จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมแสดงความยินดีกับหัวกน้ากลุ่มอารักขาพืชเกษตรรุ่น16

 

วันนี้(9 มิถุนายน 2555)นายประพาส บุญสุขเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับ ประยงค์ พลขำ /พงษ์ศักดิ์ ชินคีรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ยโสธร/กาฬสินธุ์ เพื่อนรุ่น 16 เกษตรกาฬสินธุ์ ที่ห้องอาหารบินหรา อ.เมือง จ.ยโสธร พร้อมเพื่อนๆร่วมงาน แสดงความยินดีครับ งานนี้ ผอ.สมเกียรติ ไสยมรรคา พืชสวนยโสธร นำคณะเพื่อนๆ วรพงษ์  ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ลาภา เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มใหม่ในสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร  ทำหน้าที่ดูแลเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชดดยวิธีผสมผสาน หรือชีววิธี ลดการใช้สารเคมี ผลิตอาหารปลอดภัย ตามคำสั่งที่ 439/2555 กรมส่งเสริมการเกษตร 77 คน 77 จังหวัด

*********วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)