มาเที่ยวบึงฉวาก จะเห็นบรรยากาศที่มีต้นไม้หลากหลายประเภท ตกแต่งไว้สวยงาม ถ้ามาตอนเย็นๆ อากาศจะไม่ร้อนเดินเที่ยวชมภายในพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ โลกนี้เป็นของเรา...เวอร์ไหม๊เนี่ยะ :)