แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การนิเทศการศึกษา"

       7 ก.ย.ผมได้นัดคณะนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการฯของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครที่เรียนวิชา"การนิเทศการศึกษา"กับผม 23 คน ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กทม. 
       ได้เห็นผลงานการนิเทศภายในแบบคลีนิคของโรงเรียนเบญจมราชาลัย (โดย ผอ.พัชรา)ที่มีการสร้างความเข้าใจกับครู  มีการจับคู่กันนิเทศ  โดยมีการสังเกตการสอน  แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหาทางปรับปรุงแก้ไขกันเองอย่างกัลยาณมิตร  มีทั้งนิเทศในกลุ่มสาระเดียวกันและข้ามกลุ่มสาระ  ผู้บริหารจะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนอย่างใกล้ชิด  ฟังจากที่คณะดำเนินการมาเล่าให้ฟังดูพวกเขาสนุกสนานและเห็นคุณค่าของการนิเทศภายในโดยบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่อง       
       นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนต่างๆมาเล่าประสบการณ์นิเทศอีกหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (โดยผอ.ประมาณ) โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ เป็นต้น ทำให้นักศึกษาที่มาจากผู้บริหารได้ Benchmark ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนมากขึ้น 
       ก่อนปิดการสอนรายวิชานี้ผมได้ชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ได้เขียนแผน/โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนของตนเองในสถานการณ์ที่มุ่งจะทำจริง จึงอยากเห็นทุกคนมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรียนจบวิชานี้แล้วก็เลิกทำต่อ  เพราะการนิเทศภายในสถานศึกษาน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ผลดี
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 49023, เขียน: 08 Sep 2006 @ 13:18 (), แก้ไข: 12 May 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

San_ti_ka
IP: xxx.25.156.85
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์เขียนบทความ

ข้อความ:

ต้องการบทความ๖-๑๐ หน้าเรื่องการวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเด็นต่อไปนี่

๑.ความหมายการวิจัยการนิเทศการศึกษา

๒.ขอบเขตการวิจัยการนิเทศการศึกษา

๓.ประเภทการวิจัยการนิเทศการศึกษา

๔.ข้อมูลการวิจัยการนิเทศการศึกษา

๕.การนำผลการวิจัยการวิจัยการนิเทศการศึกษาไปใช้

จะส่งงานอาจารย์วันเสาร์นี้ เขียนไม่ออก

หวังว่าคงเห็นใจ ขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

ขออภัยจริงๆที่ไม่มีเวลาค้นและเขียนบทความให้ตอนนี้ ซึ่งที่จริงหัวข้อเหล่านี้มีอยู่ในตำราวิจัยทั่วๆไปอยู่แล้ว เพียงแต่โยงเข้าสู่การนิเทศการศึกษาเท่านั้น ซึ่งก็ต้องไปค้นคว้าหนังสือเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายเล่ม