เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้ตรวจราชการ ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

tu

รับ1

 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเลอพงษ์ อุทธา ให้การต้อนรับ

รับ2

นำชมอาคาร สถานที่

รับ3

ทักทายกับศิษย์เตรียมอุดมฯ