กฎหมายที่สำคัญของนักธุรกิจ

Business law

       จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสิ่งที่ทราบว่าธุรกิจของเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มีอะไรที่ธุรกิจจะทำให้ผิดกฎหมายหรือเปล่า แต่สิ่งสำคัญของนักธุรกิจที่ต้องศึกษาเบี้องต้น

       กฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วน, การลงทุน, ภาษี, แรงงาน มีส่วนที่นักธุรกิจต้องทราบหลายเรื่องเพื่อใช้ประกอบในการทำกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคนเดียว หรือจะมีหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การจัดทำหนังสือสัญญา การลงทุนในธุรกิจขนาดใด ๆ ถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคล ก็ต้องมีการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล ในเรื่องของภาษี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ถ้าในเรื่องแรงงาน ต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เพราะฉะนั้นนักธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา หรือมีนักกฎหมายของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ บางครั้งอาจจะทำให้เสียเวลา และเสียเงินโดยไม่จำเป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของกฎหมายธุรกิจความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

49026

เขียน

08 Sep 2006 @ 13:31
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:51
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก