ตอนนี้มีงานที่โรงเรียนมากจัง  แล้วก็ต้องทำการบ้านด้วย  แต่ก็แบ่งเวลาได้นะ  ค่อยๆคิดค่อยๆทำ  ปัญหาทุกอย่างแก้ได้อยู่แล้ว