วันนี้เป็นวันเกิดของแม่พระและฉลองครบรอบ 50 ปีของวัดมารีย์สมภพเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในงานนี้  โรงเรียนจึงจัดพิธีเทิดพระเกียรติแด่แม่พระ ในตอนบ่ายนักเรียนช่วยกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันฉลองวัด  ขอแม่พระอวยพรให้ทุกคนมีความสุข