หลายวันก่อนเปิดวิทยุ สวท.น่าน ได้ฟังเสียงของ อ.ราเชนทร์ กาบคำ พูดผ่านรายการข่าวรอบเมืองน่าน คลื่น เอฟ เอ็ม 94.75 จัดระหว่างเวลา 06.00-06.30 น. บอกผู้ฟังทางบ้านว่า ได้รับแจ้งจาก ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อดีต ผวจ.น่าน ที่ขณะนี้เป็นที่ปรึกษา รมต.กระทรวงแรงงาน  ( คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน ) ประสานของบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน และได้รับการสนับสนุบงบประมาณ จำนวน 17 ล้าน

                          เช้าวันนี้ฟังจากรายการเดียวกันและผู้นำเสนอคนเดียวกัน ว่า ได้รับแจ้งเมื่อคืนวานนี้จาก ดร.สุวัฒน์ฯ อีกว่า มีงบประมาณจากกระทรวงแรงงานมาให้ จ.น่านอีก จำนวน 15 ล้าน รวมก่อนแรก จำนวน 32 ล้าน งบประมาณนี้ผ่านมาทางสำนักงานจัดหางาน จ.น่าน  จึงมีความสนใจ

                          ขณะที่เขียนบันทึกอยู่ใกล้กับ วัดม่วงตึ๊ด เห็นราษฏรพากันเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้  ก่อนมาแถวนี้ได้เห็นบริเวณบ้านท่าลี่มีประชาชนเป็นทิวแถวช่วยกับกวาด  ทำความสะอาดถนนหนทาง   สำหรับที่บ้านม่วงตึ๊ดได้ถามประชาชนที่ทำงานข้างวัด ทราบว่า  ได้เงินวันละ 145 บาทได้รับโอกาสให้ทำงานคนละ 10 วันกรอบการทำงานจำนวน 40 - 45 คน ( น้องนาย อยู่บ้านพญาภู บอกว่า ที่ชุมชนรับจำนวน 30 คน ได้คนละ 145 บาท จะได้ทำงานเป็นเวลา  15 วัน จำนวนวันเพิ่มกว่าที่เล่ามาก่อน คงเพราะจำนวนคนน้อยกว่า ) อบต.ที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ มาให้ข้อมูลว่า ทางนายก อบต.ได้รับแจ้งจากทางอำเภอ และงบนี้เป็นของกรมจัดหางานฯ ที่มาสนับสนุน  ด้วยความอยากรู้จึงโทร.ถามนายก อบต.ดู่ใต้ทราบว่าในงบเดียวกัน อบต.ดู่ใต้ได้รับรายชื่อประชาชนแล้ว จำนวน 230 คน และจะเริ่มทำงานกันในสัปดาห์หน้า  ก็ขอขอบพระคุณ อดีต ผวจ.น่าน ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ที่ปรึกษา รมต.แรงงาน ที่ห่วงใยและขอบคุณ รมต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีชื่อ และไม่ได้กล่าวถึงทุกท่านที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านผู้ประสบอุทกภัย.