การเป็นครู  หรือครุ แปลว่าหนัก  ถ้าคิดว่าจะเลือกอาชีพนี้ ต้องมีจิตใจที่หนักแน่น  คำว่าเด็ก  ก็คือ เด็ก  จะกำหนดให้เขาเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทน  ถ้าเด็กมีนิสัยเกเร  พูดไม่ฟัง เราจะพูดบังคับ กำหนดให้เขาทำตามเราไม่ได้  เราต้องใจเย็นพูดยกยอเขาในสิ่งที่อยากให้เขาเป็น ให้กำลังใจเขา พูดจากับเขาดี ๆ ไม่กระแนะกระแหน  ที่สำคัญต้องเข้าใจเขาให้มาก  แล้วเขาจะรักและเคารพเราด้วยใจจริง